กูเกิ้ลแอดส์

วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

กรีนพาวเวอร์ ขายโซล่าชาร์จเจอร์ คุณภาพดี ราคาไม่แพง

ขายโซล่าชาร์จเจอร์
กรีนพาวเวอร์ ขายโซล่าชาร์จเจอร์ คุณภาพดี  ราคาไม่แพง

เครื่องควบคุมการชาร์จประจุของโซล่าเซล หรือ Solar Charge Controller ใช้เพื่อป้องกันแผงโซล่าเซลไม่ให้เสียหาย จากไฟฟ้าที่ย้อนกลับมาจากแบตเตอรี่ และควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ช่วยปกป้องและยืดอายุการใช้งานของทั้งโซล่าเซลและแบตเตอรี่ กรีนพาวเวอร์ มี คอนโทรลชาร์จ ให้เลือกตามความเหมาะสมของแผงโซล่าเซล ดังนี้

วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559

กรีนพาวเวอร์ ขายไฮบริดอินเวอร์เตอร์ ใช้กับโซล่าเซล

KOLSAT Pure sine Hybrid Inverter with Control charger Sigle Phase 

KOLSAT Pure sine Hybrid Inverter Off Grid เป็นเครื่องแปลงไฟฟ้ากระแส DC จากโซล่าเซลเป็นไฟฟ้า AC220V ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป  รองรับการใช้งานจากโซล่าเซลโดยตรง  และสามารถเชื่อมต่อไฟฟ้าจากสายส่ง(ไฟปกติตามบ้านทั่วไป) เพื่อใช้เป็นพลังงานในกรณีที่ไฟฟ้าจากโซล่าเซลไม่เพียงพอ   เครื่องแปลงไฟชนิดนี้ มีระบบควบคุมการชาร์จในตัวสำหรับโซล่าเซล มีสเตอบิไลเซอร์ควบคุมให้ไฟฟ้ามีความเสถียร มีระบบป้องกันไฟตก ป้องกันไฟกระชาก และป้องกันการต่อขั้วผิด  สามารถติดตั้งใช้งานได้ง่าย เป็นสินค้าคุณภาพสูง ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน รองรับอุปกรณ์ที่กินกระแสมากๆ เป็นอุปกรณ์ชาร์จเจอร์และแปลงไฟในตัว ที่ขายดีที่สุด มีให้เลือกหลายรุ่น หลายขนาด ดังนี้

KOLSAT Pure sine Hybrid Inverter Off Grid 

1 ขนาด 500W.24V ราคา 7,500 ค่าจัดส่ง 200 บาท

2 ขนาด 800W.24V ราคา 9,000 ค่าจัดส่ง 200 บาท

3 ขนาด 1KW.24V ราคา 13,300 ค่าจัดส่ง 200 บาท

4 ขนาด 2KW.48V ราคา  25,700 ค่าจัดส่ง 200 บาท 

5 ขนาด 3KW.48V ราคา  33,800 ค่าจัดส่ง 300 บาท 

4 ขนาด 5KW.96V ราคา  47,500 ค่าจัดส่ง 300 บาท
  

อุปกรณ์แนะนำที่ต้องใช้คู่กัน

กล่องชุดควบคุมมาตรฐาน (เบรคเกอร์คุมไฟทั้งระบบ) สำหรับKOLSAT Pure sine Hybrid Inverter Off Grid  
1 ขนาด 1 KW ราคาชุดละ 1,900 บาท  
2 ขนาด 2 - 3 KW ราคาชุดละ 2,500 บาท
3 ขนาด 5 KW ราคาชุดละ 4,500 บาท
มีค่าจัดส่ง 150 บาท   

วิธีติดตั้งใช้งาน KOLSAT Pure sine Hybrid Inverter   เครื่องแปลงไฟชนิดมีระบบควบคุมการชาร์จในตัวสำหรับโซล่าเซล  หมายเหตุ การต่อใช้งานในบางรุ่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

1 ติดตั้งแผงโซล่าเซลตามขนาดโวลท์ที่ต้องการของเครื่องอินเวอร์เตอร์ไฮบริดให้เสร็จก่อน แต่อย่าเพิ่งเชื่อมต่อเข้าระบบ

2 ติดตั้งเชื่อมต่อแบตเตอรี่ตามสเปคของโซล่าเซลและขนาดอินเวอร์เตอร์ ให้เสร็จก่อน แต่อย่าเพิ่งเชื่อมต่อเข้าระบบ


3 ยึดเครื่อง Pure sine Hybrid Inverter เข้ากับฝาผนังให้แข็งแรง และให้ติดเบรกเกอร์ จำนวน 3 ชุด โดยมีไฟเข้าและออกดังนี้
3.1 เบรคเกอร์รับไฟจากชุดแผงโซล่าเซลก่อนเข้าเครื่อง Pure sine Hybrid Inverter 
3.2 เบรคเกอร์รับไฟจากชุดแบตเตอรี่ก่อนเข้าเครื่อง Pure sine Hybrid Inverter 
3.3 เบรคเกอร์จ่ายไฟ AC Out put จากเครื่อง Pure sine Hybrid Inverter ก่อนนำไปใช้งาน
4 ค่อยๆ เปิดฝาตู้ Pure sine Hybrid Inverter โดยคลายน๊อต ด้านหน้ากล่อง ทั้ง 4 ตัว ค่อยๆ เปิดฝาออก อย่าดึงแรง ถ้าไม่ระวัง อาจจะทำให้ฝากล่องหลุดหล่นพื้น และสายดาต้านำข้อมูลหลุดเสียหายได้ จากนั้น
4.1 ต่อสายไฟจากชุดแบตเตอรี่ เข้าเบรคเกอร์แล้วต่อเข้าเครื่อง Pure sine Hybrid Inverter ที่ตำแหน่งต่อแบตเตอรี่ (มีตัวหนังสือบอกไว้) 
4.2 ต่อสายไฟจากชุดแผงโซล่าเซล เข้าเบรคเกอร์แล้วต่อเข้าเครื่อง Pure sine Hybrid Inverter ที่ตำแหน่งต่อโซล่าเซล (มีตัวหนังสือบอกไว้) 
4.3 ต่อสายไฟจาก Pure sine Hybrid Inverter เข้าเบรคเกอร์ก่อนนำไฟฟ้าที่แปลงแล้วไปใช้งาน ที่ตำแหน่งต่อไฟ AC Out put (มีตัวหนังสือบอกไว้) 
4.4 เสร็จแล้ว ปิดฝากล่อง Pure sine Hybrid Inverter ให้เรียบร้อย
หมายเหตุ ขณะต่อสายไฟทั้ง ต้องปิดเบรคเกอร์ ทั้งหมดก่อน
5 จากนั้นเปิดเบรคเกอร์ไฟจากแบตเตอรี่ แล้วค่อยเบรคเกอร์ไฟที่มาจากโซล่าเซล แล้วค่อยเปิดเบรคเกอร์ไฟ AC Out put ตามลำดับ จากนั้นกดปุ่ม On บนเครื่อง Pure sine Hybrid Inverter ระบบก็จะเริ่มทำงาน (ต้องเปิดตามลำดับ) จากนั้นปล่อยให้ระบบทำงานอัตโนมัติ โดยไม่ต้องไปทำอะไรอีกเลย
หมายเหตุ ถ้าต้องการปิดเครื่องเพื่อการใดๆ ก็ตาม ต้องทำตามลำดับดังนี้ ให้กดปุ่ม Off เครื่องก่อน จากนั้นปิดเบรคเกอร์ไฟ AC Out put , ไฟจากโซล่าเซล และไฟจากแบตเตอรี่หลังสุด (ต้องปิดตามลำดับ)

6 ถ้าต้องการดูการทำงานของเครื่อง ให้กดที่ปุ่มสามเหลี่ยมใต้ปุ่ม Off หน้าจอดิจิตอลจะแสดงสถานะการทำงานทั้งหมดรายงานขึ้นมา รายการที่แสดงประกอบด้วย ปริมาณไฟฟ้าที่มาจากโซล่าเซล สถานะของแบตมีกี่เปอร์เซ็นต์ ไฟฟ้าแปลงออกมาเป็นกี่โวลท์ กี่เฮิร์ท กำลังใช้ไฟอยู่กี่วัตต์ คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ ของความสามารถของเครื่องแปลงไฟ เป็นต้นข้อแนะนำและคำเตือน

1 ห้ามใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟเกินขนาดของอินเวอร์เตอร์ หรือรวมกันแล้วเกินขนาดของอินเวอร์เตอร์ และไม่ควรใช้งานจนแบตเตอรี่ใกล้หมด หรือมีไฟสำรองต่ำกว่า 30-40%

2 หากฝืนใช้จนกระทั่งไฟในแบตเตอรี่ใกล้หมด จะมีเสียงเตือน ถ้ายังใช้งานต่อ จะมีเสียงไซเรนดังไม่หยุด ถ้าแบตเตอรี่เหลือน้อยมาก จะไม่สามารถปิดเครื่องหรือเสียงไซเรนได้ ให้ทำตามขั้นตอนปิดเครื่องในข้อ 5 จากนั้นรอประมาณ 1 นาทีแล้วเปิดเครื่องใหม่ตามลำดับ แต่ห้ามใช้ไฟก่อนจนกว่าแบตเตอรี่จะได้รับการชาร์จใหม่จากโซล่าเซลจนแบตเตอรี่มีไฟเกิน 80%

เนื่องจาก กรีนพาวเวอร์ได้จำหน่ายสินค้าทางหน้าร้านด้วย ดังนั้นท่านที่ต้องการสั่งซื้อสินค้า โปรดโทรตรวจสอบสินค้าในสต็อคก่อนโอนเงินทุกครั้ง เพราะสินค้าบางรายการอาจจะหมด(ชั่วคราว)ได้ เมื่อทางกรีนพาวเวอร์ยืนยันว่ามีสินค้าพร้อมจัดส่ง จึงค่อยชำระเงินค่าสินค้าทั้งหมดเข้าบัญชี

1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ ชื่อบัญชี คุณศักดิ์เพ็ชร เรืองแพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 450-0-20017-7

2 ธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซีสุราษฎร์ธานี ชื่อบัญชี กรีนพาวเวอร์
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 984-0-33443-3

สามารถโทรสอบถามรายละเอียดและแจ้งการโอนเงินได้ที่ โทร. 089-025-9929 หรือ Line Id : sukpech

วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559

ขายแบตเตอรี่ Volta แบตดีพไซเคิลคุณภาพเยี่ยม จากเยอรมัน

สินค้าของกรีนพาวเวอร์ : กรีนพาวเวอร์ ขายแบตเตอรี่ดีพไซเคิล แบตเตอรี่โซล่าเซล แบตเตอรี่กังหันลม
แบตเตอรี่ Deep Cycle : Volta Tubular Double Deepcycle

Volta Tubular Double Deepcycle มีอายุการใช้งานยาวนานเฉลี่ยมากถึง 8-12 ปี แบตเตอรี่ดีพไซเคิล โวลท์ตาทูบิวล่าร์ เป็นแบตเตอรี่คุณภาพสูง ไฮเกรด สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากเยอรมัน เหมาะสำหรับงานเก็บและจ่ายไฟจากโซล่าเซลและกังหันลมผลิตไฟฟ้า รวมถึงการใช้งานที่ต้องใช้โหลดสูงและค่อนข้างหนักและยาวนาน เช่นระบบการสื่อสาร สถานีไฟฟ้า รถไฟฟ้า โฟลค์ลิฟท์ และ อินเวอร์เตอร เป็นต้น

วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559

แบตเตอรี่ Extra life ที่ใช้กับโซล่าเซล และกังหันลมผลิตไฟฟ้า

กรีนพาวเวอร์ ขายแบตเตอรี่โซล่าเซล
แบตเตอรี่ที่ใช้งานร่วมกับโซล่าเซลและกังหันลมผลิตไฟฟ้า

ต้องทำความเข้าใจกันหน่อยนะครับ ว่าแบตเตอรี่แต่ละประเภท มีลักษณะการใช้งานที่ไม่เหมือนกัน ราคาไม่เท่ากัน และนั่นก็หมายความว่าประสิทธิภาพก็ไม่เหมือนกันด้วย แบตเตอรี่ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไป จำแนกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ซึ่งจะขอเรียกแบบภาษาชาวบ้านเพื่อความเข้าใจที่ง่ายๆดังนี้ แบตเตอรี่ที่เห็นกันทั่วๆไปที่ใช้กับรถยนต์ หรือแบตเตอรี่น้ำ และแบตเตอรี่แห้ง และยังมีแบตเตอรี่อีก 1 ชนิดที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยหรืออาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อน แบตเตอรี่ที่กล่าวถึงคือ แบตเตอรี่ชนิด ดีพไซเคิล ที่เน้นนำมาใช้งานกับโซล่าเซลและกังหันลมผลิตไฟฟ้าโดยเฉพาะ

วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2559

กรีนพาวเวอร์ ขาย เครื่องวัดความเร็วลม และตรวจวัดสภาพอากาศ

กรีนพาวเวอร์ ขายเครื่องวัดความเร็วลม
กรีนพาวเวอร์ จำหน่าย เครื่องวัดความเร็วลม และตรวจวัดสภาพอากาศ  สามารถวัดความเร็วลม ทิศทางลม ความชื้น อุณหภูมิ ปริมาณน้ำฝน โดยส่งผ่านข้อมูลด้วยระบบไร้สาย (Wireless) สามารถส่งถ่ายข้อมูลได้ไกลถึง 100 เมตร ดูผลผ่านจอระบบ Touch screen หรือจากคอมพิวเตอร์

เครื่องวัดความเร็วลม และตรวจวัดสภาพอากาศ    ราคา 15,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,050 บาท รวม 16,050  บาท ค่าส่งทั่วประเทศ 300 บาท รวมราคาสุทธิ 16,350 บาท

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559

ขายโซล่าเซล ขนาด 300W โดยกรีนพาวเวอร์

สินค้าในกลุ่มโซล่าเซล โซล่าเซลที่กรีนพาวเวอร์นำมาจำหน่าย เราเน้นขายเฉพาะแผงโซล่าเซลเกรด A+ เท่านั้น โดยแผงโซล่าเซลที่นำมาจำหน่ายจะเป็นแผงโซล่าเซลที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีจากเยอรมันนี ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศผู้นำในเรื่องเทคโนโลยีโซล่าเซล แต่ราคาก็ไม่ได้แพงกว่าสินค้าจีนมากนัก เป็นแผงโซล่าเซลที่มีมาตรฐาน ได้รับการรับรองด้วยมาตรฐานระดับโลก รองรับการนำแผงโซล่าเซลไปใช้ผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้รัฐได้ด้วย

ขายโซล่าเซล ขนาด 250W โดยกรีนพาวเวอร์

ขายโซล่าเซล
สินค้าในกลุ่มโซล่าเซล โซล่าเซลที่กรีนพาวเวอร์นำมาจำหน่าย เราเน้นขายเฉพาะแผงโซล่าเซลเกรด A+ เท่านั้น โดยแผงโซล่าเซลที่นำมาจำหน่ายจะเป็นแผงโซล่าเซลที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีจากเยอรมันนี ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศผู้นำในเรื่องเทคโนโลยีโซล่าเซล แต่ราคาก็ไม่ได้แพงกว่าสินค้าจีนมากนัก เป็นแผงโซล่าเซลที่มีมาตรฐาน ได้รับการรับรองด้วยมาตรฐานระดับโลก รองรับการนำแผงโซล่าเซลไปใช้ผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้รัฐได้ด้วย