กูเกิ้ลแอดส์

วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2557

อินเวอร์เตอร์ Pure sine wave เครื่องแปลงไฟจากโซล่าเซล

อินเวอร์เตอร์ เครื่องแปลงไฟจากโซล่าเซล
เพิ่งผ่านพ้นวัน เอิร์ธอาวเออร์  หรือวันปิดไฟโลก ที่จัดขึ้นทุกปีในวันที่ 29 มีนาคม  เป็นโครงการร่วมมือระดับนานาชาติ รณรงค์ให้ปิดไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อกระตุ้นให้คนหันมาตระหนักถึงปัญหาเรื่องภาวะโลกร้อนมากขึ้น  ก็นับว่าเป็นโครงการที่ดี บางคนบางประเทศก็ให้ความร่วมมือสนับสนุนอย่างจริงจัง แต่มันจะได้ผลหรือกับการสร้างจิตสำนึกให้อนุรักษ์พลังงานเพียงปีละ 1 ชั่วโมง แถมคนส่วนใหญ่ของบ้านเราก็ไม่มีใครรู้ด้วย อีกทั้งขัดกับวิถีชีวิตประจำวันที่เน้นความสะดวกสบายเอาไว้ก่อนอย่างทุกวันนี้ ผมเองก็ให้ความสนใจกับความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตเอาไว้ก่อน แต่ละวันผมจึงใช้พลังงานไฟฟ้าค่อนข้างมาก แต่เดี๋ยวก่อน ผมไม่ได้ใช้ไฟฟ้าแบบท่านทั้งหลายหรอกครับเพราะที่มาของไฟฟ้าตามบ้านเรือนส่วนใหญ่ก็มาจากพลังงานเชื้อเพลิงก๊าซ และถ่านหิน รวมถึงพลังงานน้ำจากเขื่อนต่างๆ แต่ก็ยังมีสัดส่วนน้อยมากเมื่อเทียบกับการใช้ก๊าซผลิตไฟฟ้า  ผมใช้ไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นมาเองจากสายลมและแสงแดดผ่านโซล่าเซลและกังหันลมผลิตไฟฟ้า และกำลังวางแผนที่จะผลิตไฟฟ้ใช้เองแบบ 100% ภายใน 2-3 เดือนนี้