กูเกิ้ลแอดส์

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

โครงการติดโซล่าเซลบนหลังคาบ้าน ตามนโยบายรัฐบาล

โครงการส่งเสริมติดตั้งโซล่าเซลในบ้านและครัวเรือน
เมื่อวันที่ 12 ก.ค.2556  สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.)ได้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา โดยมุ่งเน้นการลงทุนด้านพลังงานทดแทน  ศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา การพัฒนาธุรกิจบริการพลังงานหรือ ESCO ตลอดจนการศึกษาการจัดการระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อช่วยลดต้นทุนแก่ผู้ใช้ไฟแล้ว ยังช่วยลดการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าในช่วงที่มีการใช้ไฟสูงสุดหรือ Peak Load ได้อีกด้วย นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการส่งเสริมและผลักดันธุรกิจด้านพลังงานทดแทนในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาที่สามารถขยายผลในวงกว้างสู่ภาคครัวเรือนได้ เพื่อสร้างประโยชน์แก่ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า และสนองตอบนโยบายของประเทศต่อไป

ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้คล้องกับนโยบายของรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และ นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รมว.พลังงาน ที่ต้องการสนับสนุนและส่งเสริมการแสวงหาพลังงานทดแทนมาใช้ประโยชน์ ซึ่งขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างการมอบหมายให้หน่วยงานเกี่ยวข้องศึกษารายละเอียดทั้งหมด สำหรับเตรียมออกมาตรการภาษีและสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ติดตั้งโซล่าเซลบนหลังคาบ้านตามนโยบาย โครงการติดโซล่าเซลบนหลังคาบ้านและโรงงาน ซึ่งนอกจากช่วยประเทศชาติลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศแล้ว ยังเป็นการใช้พลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศชาติ
โดย โครงการติดโซล่าเซลบนหลังคาบ้านและโรงงาน นี้คุณนายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รมว.พลังงาน  ได้อธิบายว่า การส่งเสริมค่าไฟสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลขายเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้า จะเป็นสัญญาระยะยาว 25 ปี โดยแบ่งเป็น 3 อัตรา ดังนี้
1 บ้านที่อยู่อาศัย จะได้รับเงินสนับสนุนหน่วยละ 6.69 บาท
2 ผู้ประกอบการ SME ที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 10-250 กิโลวัตต์ จะได้รับเงินสนันสนุนหน่วยละ 6.55 บาท
3 โรงงานขนาดกลางและใหญ่ที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า 250 กิโลวัตต์ จะได้รับเงินสนันสนุนหน่วยละ 6.16 บาท
นอกจากนั้นยังมีมาตรการส่งเสริมทางภาษีมาช่วยด้วยเช่น ให้นำค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโซล่าเซลไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ ได้ด้วย ซึ่งโครงการนี้มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเพราะมีการเตรียมการกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 แล้ว และถ้ามีการส่งเสริมให้ธนาคารปล่อยกู้ให้ผู้ที่จะติดตั้งระบบโซล่าเซลในอัตราดอกเบี้ยต่ำ คาดว่าโครงการนี้จะประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายเบื้องต้นไว้ที่การติดตั้งโซล่าเซลบนหลังคาบ้านจำนวน 100,000 หลัง และหลังคาโรงงานจำนวน 10,000 โรงงาน ซึ่งมีหลายประเทศได้ใช้นำร่องไปก่อนแล้วเช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และสหรัฐอาหารับเอมิเรตส์

ข้อมูลล่าสุด ขณะนี้มีความคืบหน้าที่ชัดเจนโครงการรับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตจากโซล่าเซลภาคครัวเรือนแล้ว เข้าไปติดตามรายและเอียดได้ที่ เว็บกรีนพาวเวอร์ ในเร็วๆ นี้
บทความโดย
ศักดิ์เพ็ชร เรืองแพ 
 
กรีนพาวเวอร์


1 ความคิดเห็น:

ศักดิ์เพ็ชร เรืองแพ กล่าวว่า...

ตอนนี้ทางการไฟฟ้าเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการแล้ว เข้าไปอ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.greenpower.9nha.com/SolarRoofTop.html